>

Links

MF Shipping Group onderhoudt contacten met o.a. de volgende organisaties en instanties:


Bereederungsgesellschaft Alstership mbH & Co. KG: www.b-as.de


BIMCO: www.bimco.dk


Rederij Erik Thun AB: www.thun.se


Thun Tankers: www.thuntankers.com


MF Seafarers Fund: www.mfgseafarersfund.com


ICS (International Chamber of Shipping): www.marisec.org


Inspectie Verkeer en Waterstaat: www.ivw.nl


KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders): www.kvnr.nl


ECSA: www.ecsa.be


Port of Rotterdam: www.portofrotterdam.com


Rederij Ahlmark: www.ahlmark-lines.se


SBE (Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta): www.sb-eemsdelta.nl


Sociale zekerheid voor de scheepvaart: www.scheepvaartnet.nl


VCK Travel: www.vcktravel.nl


VNO-NCW (ondernemersorganisatie): www.vno-ncw.nl


WISTA (Women's International Shipping & Trading Association): www.wista.net


Intertanko: www.intertanko.com  


 Groningen Seaports: www.groningen-seaports.com


 International Chamber of Shipping: www.ics-shipping.org

webworks by multimove