>

Milieubeleid staat bij ons hoog in het vaandel

Milieubeleid staat bij ons hoog in het vaandel

MF Shipping Group zet zich nadrukkelijk in voor de bescherming en de instandhouding van het maritieme milieu waarin onze schepen varen. Wij hanteren strenge normen om vervuiling te voorkomen, komen regelgeving na en proberen onze milieumaatregelen continu te verbeteren.

Kansen en mogelijkheden

Binnen MF Shipping Group is er ruim aandacht voor onder meer CO2-reductie en het efficiƫnt behandelen van ballastwater. Zo is onze manier van transporteren de groenst mogelijke. Onze milieuprestaties kunnen we, ingegeven door technologische ontwikkelingen, nog verder verbeteren. Vandaar dat we actief deelnemen aan nationale en internationale netwerken die streven naar een duurzame scheepvaart. Ook werken we samen met klanten en leveranciers aan nieuwe milieuvriendelijke oplossingen. Denk aan manieren om de uitstoot van zwavel- en stikstofdioxide te verminderen. Of aan mogelijkheden om de snelheid van schepen te optimaliseren, om zo brandstof te kunnen besparen. In de nabije toekomst richten we ons onder meer op de nieuwe generatie droge lading schepen en tankers op Liquified Natural Gas (LNG).

webworks by multimove