Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten gesloten en diensten verleend door MF Shipping Group en/of gelieerde ondernemingen zijn de Algemene Handels- & Inkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Groningen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.