Happy Crew on board

De Geluksindex: het meten van het welzijn van onze zeevarenden

In de snelle wereld van de scheepvaart is het welzijn van onze zeevarenden van het grootste belang. Bij MF Shipping Group weten we hoe belangrijk het is om een gezonde en gelukkige werkomgeving aan boord van onze schepen te kunnen waarborgen. Om dit te bereiken, hebben we de Geluksindex geïntroduceerd: een instrument om periodiek het welzijn en de tevredenheid van onze zeevarenden te meten. We geloven sterk dat tevreden medewerkers bijdragen aan de veiligheid en effectiviteit van onze operaties.

Zeevarenden als fundament

Zeevarenden zijn de belangrijkste mensen van ons bedrijf. Zij vormen het fundament van onze operaties en hun welzijn heeft aanzienlijke invloed op de veiligheid en prestaties aan boord. Door te investeren in hun welzijn bevorderen we een positieve werkomgeving, verbeteren we betrokkenheid, motivatie en teamwork en verhogen we uiteindelijk de kwaliteit en veiligheid van onze inspanningen.

Naast het behoud van onze huidige zeevarenden, streven we ernaar om nieuwe talenten aan te trekken. Omdat de maritieme sector zich voortdurend blijft ontwikkelen, hebben we getalenteerde individuen nodig om onze teams te versterken. Daarom zullen we blijven investeren in ons imago als werkgever en zorgen we voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en groeimogelijkheden. Het aantrekken van nieuwe zeevarenden is essentieel om onze vloot te versterken en de maritieme industrie te laten groeien.

Meer weten en ontdekken welke vacatures open staan? 

Waarom streven we naar een geluksindex?

  • Benchmarking: de Geluksindex stelt ons in staat om onze prestaties te benchmarken ten opzichte van wat er in de branche gebeurt en helpt ons te beoordelen of we de concurrentie overtreffen of juist achterblijven.
  • Aanpassing: het continu meten helpt ons bij het identificeren van trends in de branche en daardoor kunnen we ons beleid op tijd aanpassen.
  • Evaluatie van beleidseffectiviteit: de Geluksindex is een instrument om de effectiviteit van ons interne beleid te evalueren. Bijvoorbeeld bij het implementeren van vitaliteitsprogramma's, kunnen we de daadwerkelijke toename van geluk meten als gevolg van deze inspanningen.

De eerste resultaten: we scoren hoger dan de benchmark

Bij onze initiële meting van de Geluksindex hebben we onze zeevarenden ondervraagd en dit leverde bijna driehonderd reacties op. Hoewel we deze meting gebruiken als basislijn, heeft deze al waardevolle inzichten opgeleverd. Zo hebben we ontdekt dat we beter scoren dan de benchmark. Dat geeft aan dat we over het algemeen goed presteren. 

Er zijn wel verschillen tussen verschillende groepen medewerkers. Zo zien we dat jongere medewerkers bijvoorbeeld minder geluk ervaren in vergelijking met oudere collega's. Daarnaast zijn Nederlandse collega's over het algemeen kritischer dan collega's met andere nationaliteiten. Aspecten als contact met familie, interactie binnen de bemanning en inclusiviteit leveren ook hoge waarderingen op. Dit suggereert dat de algehele sfeer aan boord en binnen teams positief is.

We voeren deze enquête periodiek uit om de stemming aan boord te kunnen volgen. De resultaten zullen ons inspireren om bepaalde onderwerpen verder te verkennen.

Elke medewerker heeft een stem

MF Shipping Group hecht veel waarde aan de stem van haar werknemers. Daarom hebben we een doorlopend medewerkerstevredenheidsonderzoek op kantoor, waarin medewerkers de mogelijkheid hebben om feedback te geven over de organisatie. De uitkomsten en de acties die worden besproken. Op deze manier streven we ernaar om transparantie te bevorderen en de betrokkenheid van onze medewerkers te vergroten.