Ivo Ramakers op kantoor bij MF Shipping Group

Een leven vol afwisseling op zee en aan wal

Ivo Ramakers, Chief Projects & Information Officer, blikt terug op een leven vol afwisseling op zee en aan wal tijdens zijn 25 jarige carrière in de maritieme industrie. Zijn avontuur begon op de zeevaartschool, waar hij zijn passie voor de zee ontdekte. Na zijn opleiding kreeg Ivo de kans om te werken aan boord van verschillende schepen, variërend van droge lading tot Ro-Ro en koopvaardijschepen. Zijn eerste stappen in de maritieme wereld zette hij bij Sandfirden, de voorloper van MF Shipping Group.

Ivo voer op verschillende schepen in Noordwest-Europa, klom op tot derde machinist en verwierf onderweg de nodige certificaten. Zijn avonturen op zee waren divers; hij diende als tweede machinist op een reis naar de Zuidpool en bracht tijd door op de Baltic Sun in Noord-Amerika, Canada, het Caribisch gebied en Noordwest-Europa. Maar zoals het leven zich vaak ontvouwt, veranderde zijn koers. Ivo verliet het schip en stapte over naar een kantoorfunctie, waar hij zijn maritieme kennis en ervaring gebruikte voor een nieuwe fase in zijn carrière.

Van zee naar kantoor

Na een korte periode waarin hij als hoofdwerktuigkundige naar Afrika en het Caribisch gebied voer, werd Ivo in 1996 benaderd door MF Shipping Group om toezicht te houden op de laatste bouwfase van de Ice Star bij scheepswerf Ferus Smit. "Na de voltooiing van het schip kreeg ik de kans om erop te varen." Gezien zijn bekendheid met de Ice Star werd hij benoemd tot Chief Engineer op de Snow Star, gevolgd door een paar jaar varen op de Nordanhav, een zelflosser.

"Toen Thun besloot om twee nieuwe tankers te bouwen en bij voorkeur geen Zweedse superintendent naar Nederland wilde sturen, was het een logische keuze om mij te vragen toezicht te houden op de bouw. Mijn zee-ervaring, technische kennis van scheepsbouw en inzicht in boordsystemen waren van onschatbare waarde. Ik kende het type schip van binnen en van buiten, van de bouw tot de praktische exploitatie. De bouw van de eerste twee tankers verliep soepel en efficiënt, wat resulteerde in een groeiende vraag naar dergelijke schepen. Tegelijkertijd besloot Thun haar droge lading vloot uit te breiden, wat leidde tot orders voor nieuwe schepen en mijn overgang naar een kantoorfunctie. Deze verandering kwam op het juiste moment, aangezien ik in die periode ook een huis kocht en verbouwde en een gezin begon."

Ivo en zijn dochter Amy

Ivo's uitgebreide kennis van schepen en zijn vermogen om een brug te slaan tussen de operationele behoeften van zeevarenden en de bouwprocessen van de scheepswerf waren van onschatbare waarde. "Met mijn ervaring kon ik waardevolle input leveren aan scheepswerf Ferus Smit, waar de bouw plaatsvond. Ik begreep de behoeften van zeevarenden en kon brainstormen over manieren waarop de scheepswerf efficiënter kon werken, wat bijdroeg aan de dagelijkse praktijk aan boord. Ik fungeerde als schakel tussen de eisen en wensen van de rederij, hun klanten, de scheepswerf en de eisen van MF Shipping Group op het gebied van scheepsmanagement. Ik zorgde ervoor dat het hele proces soepel verliep, binnen de afgesproken tijdlijnen en in overeenstemming met de voorschriften. Daarnaast heb ik actief meegedacht over hoe we de prestaties van de schepen konden verbeteren, zoals het vereenvoudigen van leidingsystemen, het in serie bouwen van schepen voor meer efficiëntie en het optimaliseren van het bouwproces."

Een andere klant van MF Shipping Group, Bror Hussel, startte ook met de bouw van schepen op een scheepswerf in Kampen, waarbij het technisch management werd gegund aan MF Shipping Group. Hierdoor ontstond vraag naar Superintendents, waardoor Ivo gezien zijn ervaring de rol van Superintendent kreeg. "In deze rol hield ik voortdurend de externe ontwikkelingen in de maritieme industrie in de gaten, bleef ik op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en had ik contacten met diverse brancheverenigingen, zoals redersverenigingen. Bovendien nam ik actief deel aan commissies en had ik contacten met classificatiebureaus en was ik betrokken bij internationale organisaties zoals ECSA. Dankzij deze netwerken kon ik mijn inzichten verrijken en beter anticiperen op de richting van toekomstige ontwikkelingen en regelgeving, wat cruciaal is gezien de lange levensduur van schepen."

"Ik ben trots op mijn rol in de groei van MF Shipping Group. Gedurende mijn hele carrière ben ik voortdurend voor nieuwe uitdagingen en kansen komen te staan en ben ik meegegroeid met de evolutie van het bedrijf. Ik heb in de loop der jaren verschillende functies bekleed, van hoofdinspecteur tot hoofd technische dienst, vlootdirecteur, DPA en zelfs hoofd kwaliteit. Bij elke stap kon ik leren. Mijn functies waren nooit saai, mede door de diversiteit van onze vloot."

Ivo Ramakers in cargo tank

Samenwerking in innovatie

Als het om scheepsbouw gaat, staan de wensen van reders, en zelfs die van de klanten van onze klanten, centraal. Het is een uitdaging om schepen te ontwerpen die zeelieden ontlasten en flexibel zijn voor eigenaren. Het onderhouden van een goede relatie met de klanten van onze klanten is cruciaal. "De pre-constructiefase is daarom cruciaal. We streven ernaar om ieders doelen tijdens deze fase op elkaar af te stemmen om verrassingen later in het proces te voorkomen. Gelukkig hebben we vaak dezelfde visie en een scherp oog voor de behoeften van mensen. We proberen voorop te blijven lopen in de steeds veranderende wereld, vooral wat betreft regelgeving, milieueisen en nieuwe technologieën. Het is een complex samenspel tussen de eigenaar, de klant en MF Shipping Group om de veiligheid en het welzijn van de bemanning te garanderen en tegelijkertijd de belangen van de verschillende partijen zo goed mogelijk te behartigen. Om een sterke marktpositie te behouden, is concurrentiekracht uiteindelijk de sleutel. Bij MF Shipping Group geven we prioriteit aan langdurige relaties met onze klanten en onderhouden we een open communicatie met korte lijnen. De samenwerking eindigt niet bij mij en de oplevering van het schip; het is een doorlopend proces. Mijn collega's binnen MF Shipping Group onderhouden ook nauw contact met klanten."

Launching Thun Resource

De samenwerking met Ferus Smit heeft geleid tot vruchtbare ideeën en innovaties, waaronder verbeteringen in het ontwerp van de romp en het optimaliseren van het vermogen dat nodig is voor vrachtvervoer. "Onze ervaring op zee, materiaalkennis en begrip van verschillende voorschriften dragen bij aan het succes van de verschillende schepen die ze bouwen," zegt Ivo.

Vooruitblik

Met een totaal van 10 schepen gepland bij Ferus Smit voor Thun tussen nu en 2027, ligt er veel werk in het verschiet. Het nieuwbouwprogramma omvat de vervanging van 2 tankers voor Nynas, 4 drogeladingschepen en 4 tankers ter vervanging van de G-klasse schepen (de nieuwe R-klasse). Deze zullen worden beheerd door Erik Thun AB of MF Shipping Group. Maar dat is niet alles. Ivo is ook betrokken geweest bij delen van nieuwbouwprojecten voor de familie Krohn en andere klanten. Gezien de aanzienlijke werkdruk zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat hoofdinspecteur Jaap Dijkhuis vanaf 1 oktober 2023 de afdeling Projecten komt versterken als hoofdinspecteur Projecten & Nieuwbouw.

Ivo Ramakers tijdens Seatrials

"We houden rekening met de diversiteit van toekomstige schonere brandstoffen en gebruiken 'futureproof' motoren die op meerdere brandstoftypen kunnen draaien, zodat we gemakkelijk kunnen overstappen op brandstoffen zoals methanol. We onderzoeken bijvoorbeeld hybride aandrijving, waardoor we extra vermogen kunnen toevoegen wanneer dat nodig is. Ons doel is om efficiënter stroom op te wekken aan boord. Een voorbeeld hiervan is de overstap van hydraulische ladingpompen naar elektrische pompen, wat efficiëntievoordelen oplevert. We onderzoeken ook hoe we batterijtechnologie en het scheepsnetwerk efficiënter kunnen gebruiken om het brandstofverbruik te verminderen. Accu's kunnen mogelijk de derde hulpmotor vervangen, waardoor we optimaal gebruik kunnen maken van de opgewekte energie.

Jarenlang hebben we gestreefd naar maximale efficiëntie, met als doel zoveel mogelijk lading te vervoeren binnen de beperkingen van de afmetingen van het schip en het toegepaste motorvermogen.

Aanpassingen aan bestaande schepen

"In mijn functie heb ik ook het genoegen gehad om betrokken te zijn bij de aankoop of verkoop van schepen en het begeleiden van aanpassingen aan bestaande schepen (retrofitting), zoals bij JT Cement AS, waar we verschillende drogeladingschepen hebben gekocht en omgebouwd tot cementschepen. Voor de afdeling Projecten betekende dit veel berekeningen, onder andere met betrekking tot het elektrisch vermogen aan boord en de optimale plaatsing en het type losapparatuur. We keken ook naar vrachtbehandeling en apparatuur. Onze rol was om te brainstormen hoe deze aanpassingen naadloos konden worden geïntegreerd met de rest van het schip.

Naast de samenwerking met Ferus Smit hebben we ook positieve ervaringen met andere werven zoals Royal Bodewes. Wij beschouwen Ferus Smit als onze "thuishaven" vanwege hun efficiëntie en uitstekende machinekamerontwerpen. We streven ernaar om die succesvolle ontwerpen te hergebruiken op andere schepen, wat resulteert in aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen. Dit komt ook onze Technische Dienst ten goede.

Bovendien profiteren we van inkoopvoordelen door het gebruik van series motoren en hulpmotoren op verschillende typen schepen, waardoor ons kennisniveau snel verbetert. Door onze decennialange samenwerking met Ferus Smit hebben we een sterke relatie en een diep wederzijds begrip opgebouwd."

Op een gegeven moment had Thun dringend behoefte aan grotere tonnage. Binnen twee jaar waren er vijf schepen nodig. De doorlooptijd bij Ferus Smit was toen langer, mede door een gebrek aan nieuwbouwslots en mankracht, wat Ivo naar China leidde. "Het ontwerpen van de schepen was erg uitdagend vanwege taalbarrières en het overtuigen van Chinese werven van onze ontwerpen en filosofie. Dit vergde weken van intensieve communicatie nadat zorgvuldig was gecontroleerd welke scheepswerven aan onze eisen voldeden. Soms hoor ik twijfels over de kwaliteit van schepen die niet in Nederland worden gebouwd, wat ik onterecht vind. Het basisontwerp bepaalt samen met de kwaliteit van de werf de kwaliteit van het schip en we hebben goede ervaringen met de Chinese werf."

Wat zijn eigen toekomst betreft, ziet Ivo nog genoeg uitdagingen in het verschiet. "De dynamiek in de scheepvaart blijft aanzienlijk hoog. Er valt nog veel te doen en te leren en bovenal heb ik nog steeds plezier in mijn werk bij MF Shipping Group. Mijn carrière is tot nu toe een veelzijdige reis geweest. Scheepvaart blijft mijn passie en ik ben klaar voor wat de toekomst ook brengt."