Brug aan boord van schip, vrouw aan het roer

Diversiteit en inclusiviteit in de scheepvaart

Bij MF Shipping Group staat welzijn centraal, en we omarmen een inclusieve en diverse benadering om een positieve impact te hebben op onze medewerkers, klanten en partners. Ons streven naar een gezonde werkomgeving weerspiegelt onze toewijding aan gelijke kansen, diversiteit en respect. We erkennen dat welzijn niet alleen draait om fysieke gezondheid, maar ook om een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dit geldt voor al onze stakeholders, van werknemers tot klanten en partners.

Een inclusieve werkomgeving

Wij zetten ons in voor het stimuleren van een inclusieve werkomgeving, vrij van discriminerend of vooringenomen gedrag. Deze toewijding is verankerd in onze code of conduct en maakt integraal deel uit van ons HR-beleid.

Om het welzijn van onze werknemers verder te ondersteunen, hebben we in 2022 de functie van Crew Health & Welfare Specialist geïntroduceerd, met een specifieke focus op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze zeevarenden.

Bevordering van diversiteit in de maritieme sector

Er wordt wereldwijd veel nadruk gelegd op het belang van diversiteit in de maritieme wereld. Wij staan hier volledig achter en beschouwen diversiteit dan ook als een van onze waarden. Zo streeft MF Shipping Group ernaar om het percentage vrouwen binnen onze organisatie, zowel op kantoor als aan boord van onze schepen, te verhogen. Op kantoor hebben we al een een genderverdeling van 60% man en 40% vrouw. Slechts 1,5% van onze zeevarenden is vrouw. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dit een uitdagend vraagstuk waar we nog een weg te gaan hebben.Uiteraard verwelkomen we ook vrouwen van harte aan boord.

De juiste persoon op de juiste plek

Diversiteit gaat echter niet alleen over gender. Onze gevarieerde personeelsbezetting, een medewerkersbestand dat bestaat uit meer dan twintig nationaliteiten, is een van onze grootste troeven. We geloven dat diversiteit aan vaardigheden, ervaringen en achtergronden onze organisatie sterker, wendbaarder en capabeler maakt. We gaan voor de juiste persoon op de juiste plek.

Zerotolerancebeleid voor een veilige werkomgeving

Wat betreft discriminatie en intimidatie hanteren wij een zerotolerancebeleid. Onze toewijding aan een veilige en plezierige werkomgeving betekent dat wij pal staan voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, nationale of etnische afkomst, afkomst, leeftijd, religie, handicap of beperking, geslacht of gender. 

Onze organisatie voldoet aan internationale normen, gecertificeerd volgens het Maritiem Arbeidsverdrag (Maritime Labour Convention, of MLC) van 2006, en is geaccrediteerd door lokale autoriteiten. De MLC reguleert de minimale vereisten voor zeelieden, waaronder arbeidsomstandigheden, accommodatie, voedsel, catering, recreatieve voorzieningen, gezondheidsbescherming, medische zorg, welzijn, sociale zekerheid en financiële zekerheid.

Diversity and inclusion, crew on board

Onze gedragscode

Lees ook onze gedragscode om meer inzicht te krijgen in onze waarden en onze toewijding aan ethische en verantwoordelijke bedrijfsvoering. Bij MF Shipping Group bouwen we samen aan een betere toekomst, waar iedereen meetelt en elke bijdrage waardevol is.