Crew on board, training, safety

Onze gedragscode

Onze gedragscode weerspiegelt niet alleen de waarden en doelstellingen van de MF Shipping Group, maar integreert ook de principes van Environmental, Social en Governance (ESG) om duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen.

Positieve impact op milieu en samenleving

Als scheepsmanager die opereert op internationale wateren, gaan we verder dan het naleven van enkel de internationale maritieme voorschriften van de International Maritime Organization (IMO) en de nationale eisen van vlagstaten. We streven actief naar een positieve impact op het milieu en de samenleving door middel van onze bedrijfsvoering. Onze managementsystemen ondergaan regelmatige audits door classificatiemaatschappijen, en als tanker manager worden ons bedrijf en systemen halfjaarlijks geauditeerd door energiemaatschappijen.

Onze kracht ligt in het proactief naleven van nieuwe regels en voorschriften, en waar mogelijk zijn we pioniers in industriële initiatieven. Om deze reden zijn we actieve bestuursleden van vooraanstaande verenigingen zoals de International Chamber of Shipping (ICS), European Community Shipowners Association (ECSA), Intertanko, KVNR, BIMCO, MACN, en ISWAN.

Milieubewustzijn en duurzaamheid

De zorg voor het milieu wordt door ons niet slechts als een verplichting gezien; het is verankerd in onze bedrijfscultuur en omvat een voortdurende inzet voor verbetering. Als ervaren scheepsmanager zijn we vastbesloten bij te dragen aan internationale doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en vervuiling te voorkomen. We implementeren diverse maatregelen en optimaliseren voortdurend ons bedrijfsproces om deze doelstellingen te bereiken.

Onze aanpak omvat niet alleen technologische innovaties op onze nieuwere schepen, maar ook een brede focus op milieubeheer binnen onze gehele vloot. Een toegewijde milieuafdeling monitort dagelijks de milieuprestaties van al onze schepen. Belangrijke prestatie-indicatoren, zoals brandstofverbruik per zeemijl en de koolstofvoetafdruk per transportwerk, worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Crew member on deck tanker

Energie-efficiëntie van schepen waarborgen

Onze bemanningsleden spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de energie-efficiëntie van onze schepen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het bedienen van de systemen aan boord. We streven ernaar om hun bewustzijn te vergroten en continue verbetering te stimuleren door inzicht te geven in de prestaties van onze schepen. Een belangrijk instrument voor het vergroten van het bewustzijn is ons automatisch gegenereerde reisverslag met KPI's. Dit rapport wordt regelmatig verzonden naar de kapitein, superintendent en operator. Het stelt ons in staat om snel in te grijpen bij een stijgende trend in brandstofverbruik door onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen.

Promoten van milieuvriendelijke praktijken

De gegevens die we verzamelen, analyseren en rapporteren, delen we met alle belanghebbenden, waaronder de bemanning aan boord, reders, exploitanten, charters, autoriteiten en havens. Door nauw samen te werken met alle betrokken partijen, streven we naar verandering en dragen we bij aan duurzame scheepvaart voor een duurzame planeet. We zijn niet alleen gericht op naleving van regelgeving, maar we willen ook een voorbeeld stellen in de maritieme sector door milieuvriendelijke praktijken te promoten en te implementeren.

Thun Geos, NaabsaMAX

Sociale verantwoordelijkheid en welzijn

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een paal boven water, met een specifieke focus op het welzijn van onze medewerkers en partners. Ons HR-beleid waarborgt niet alleen een veilige werkomgeving, maar bevordert ook gelijke kansen en ondersteunt diversiteit en inclusiviteit. Het succes van onze organisatie is direct verbonden met het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers, en we streven ernaar een werkomgeving te creëren waarin iedereen een stem heeft en wordt aangemoedigd zijn volledige potentieel te realiseren.

Onze betrokkenheid bij werknemers blijkt ook uit de relaties die we onderhouden via collectieve en individuele overeenkomsten, in overeenstemming met lokale wetgeving. We respecteren en bevorderen internationale mensen- en arbeidsrechten. In onze jaarlijkse cursussen en Company Days benadrukken we keer op keer ons commitment aan diversiteit, gendergelijkheid en het streven naar een eerlijke en respectvolle werkomgeving.

Belangrijke elementen van onze sociale verantwoordelijkheid:

  • Veilige werkomgeving: Ons HR-beleid waarborgt een werkomgeving waarin veiligheid voorop staat. We erkennen dat een veilige omgeving essentieel is voor het welzijn van onze medewerkers.
  • Gelijke kansen en diversiteit: We streven naar gelijke kansen voor al onze medewerkers en ondersteunen diversiteit en inclusiviteit. Onze bedrijfscultuur is gebouwd op respect voor elkaar en individuele verschillen.
  • Onderwijs en ontwikkeling: We bieden leer- en ontwikkelingsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat onze medewerkers hun volledige potentieel kunnen bereiken. Door regelmatige cursussen en bedrijfsdagen blijven we ons inzetten voor groei en educatie.
  • Vrijheid van vereniging: We respecteren het individuele recht op vrijheid van vereniging en onderhouden constructieve relaties met onze werknemers via collectieve en individuele overeenkomsten, in overeenstemming met lokale wetgeving.
  • Internationale mensen- en arbeidsrechten: Onze verbintenis gaat verder dan nationale grenzen, waarbij we internationale mensen- en arbeidsrechten respecteren en actief bevorderen.
  • Diversiteit en gendergelijkheid: We hanteren een zerotolerancebeleid tegen intimidatie, pesten of discriminatie.

Onze sociale verantwoordelijkheid reikt verder dan onze organisatie en omvat verschillende liefdadigheidsinstellingen en projecten die bijdragen aan het welzijn van de bredere samenleving. We ondersteunen initiatieven zoals het MFG Seafarers Fund, ISWAN, Mission to Seafarers, WISTA, evenals lokale projecten zoals het Rode Kruis, de voedselbank, culturele evenementen en lokale sportclubs.

 

Governance en zakelijke ethiek

Onze zakelijke ethiek en governance principes zijn verweven met ESG-normen. Onze organisatie is gecertificeerd volgens de Maritime Labour Convention (MLC) en we handhaven een zerotolerancebeleid tegen corruptie, omkoping en witwassen van geld. Het is een essentieel aspect van ons beleid dat al onze medewerkers voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot deze kwesties.

Onze toewijding aan eerlijke concurrentie wordt expliciet vastgelegd in specifieke clausules binnen commerciële overeenkomsten. Wij vermijden overdreven luxe, buitensporige geschenken, entertainment, of uitnodigingen voor onze klanten. Ons personeel is strikt verboden monetaire giften of equivalenten, zowel direct als indirect, aan te bieden of te accepteren.

Als actief lid van het Maritime Anti-Corruption Network (MACN) zetten we ons in voor de eliminatie van maritieme corruptie. Dit realiseren we door bewustmaking, implementatie van een anticorruptiebeleid, en samenwerking met belanghebbenden om de dieperliggende oorzaken van corruptie aan te pakken. Onze medewerkers worden getraind via anti-omkopingscursussen om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden.

Algemeen gedrag

Onze dagelijkse handelingen worden gestuurd door onze gedragscode en kernwaarden, die u hier kunt vinden [link]. We zijn vastbesloten om deze waarden op alle niveaus, van het management tot de medewerkers, te belichamen en het vertrouwen dat we genieten bij onze zakelijke partners te koesteren.

We staan open voor verbeteringen en suggesties, en we stimuleren onze medewerkers om te reageren op onze beleidslijnen. Open communicatie is essentieel voor het voortdurend verbeteren van onze praktijken en het handhaven van een positieve en ethische bedrijfscultuur.

Betrouwbaar technisch management vormt de sleutel tot het succes van bedrijfscontinuïteit en is essentieel voor de veiligheid van zeevarenden.

Technisch scheepsmanagement