>

Duurzame Innnovaties

Varen op (groen)gas

ThunEos-12website.jpg

MF Shipping Group heeft op dit moment vijf schepen varen op gas, waarvan werelds eerste droge- lading schip aangedreven op LNG (Liquefied Natural Gas), de Greenland ( bj. 2015). De Ireland (bj. 2016, en Shetland (bj. 2019) zijn zusterschepen van de Greenland, welke speciaal zijn ontwikkeld voor het vervoeren en zelf-lossen van cement. De Thun Eos (bj. 2018) en de Thun Evolve (bj.2019) zijn LNG-aangedreven olie / chemicaliëntankers. Deze nieuwe generatie energie efficiënte schepen vormen samen met nog 2 te bouwen tankers de ‘E-klasse’ van de vloot. In 2021 wordt het derde schip uit de E-klasse opgeleverd, en een jaar later de vierde.

De LNG aangedreven schepen zijn, en worden gebouwd bij de Groningse scheepswerf Ferus Smit en beschikken over een Wärtsilä 34DF hoofdmotor. Mede door deze innovatieve dual-fuel scheepsmotor wordt er een uitstootwinst gerealiseerd van: 30 % CO2 reductie, 85% NOx en 99 % SOx reductie ten opzichte van een traditionele diesel motor. Een overgang van LNG naar Bio-LNG in de nabije toekomst zou de CO2 uitstoot (kort-cyclisch) verder kunnen reduceren tot 80%, afhankelijk van de samenstelling van Bio-LNG.

Laden én lossen op walstroom

De Shetland beschikt over een walstroom aansluiting die het mogelijk maakt om te kunnen lossen op elektriciteit, een activiteit die doorgaans veel vermogen vraag van de (hulp)motoren. Door het uitschakelen van de diesel motoren in de haven wordt er geen brandstof verbruikt en is er geen uitstoot van emissies. Indien de Shetland gebruik maakt van walstroom bespaard dit gemiddeld 2,5 ton CO2 voor het laden, en 7,5 ton CO2 voor het lossen.

Naast de reductie van broeikasgassen en de uitstoot van schadelijke stoffen in de haven,  wordt ook geluidsoverlast geminimaliseerd. Een positief effect voor zowel de bemanning aan boord van het schip als voor mensen en dieren in de nabije omgeving.

Inzicht in prestaties

Naast investeringen in technische innovaties wordt de hele vloot continu gemanaged met oog voor het milieu. Ook de wat oudere schepen moeten een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Samen met de belangrijke stakeholders van een schip, waaronder de bemanning, worden de prestaties op scheepsniveau geoptimaliseerd. Door het monitoren, analyseren en rapporteren van data kan er snel worden gereageerd op afwijkingen in de prestaties van het schip. Belangrijke indicatororen hierbij zijn het brandstofverbruik in kilogrammen per zeemijl,  en de carbon footprint van de reis in gram CO2 per ton vervoerde lading.

Bird on tanker

Het doel is om iedereen bewust te maken van de impact van het schip op het milieu door inzicht te geven in prestaties, en hoe we dit op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan slimmer varen op de meest energie zuinige snelheid, het tijdig verwijderen van aangroei op het onderwaterschip,  en het voorkomen van onnodige wachtijden op zee of in de haven. Met een energie efficiënt schip kan er een CO2 reductie worden gerealiseerd van circa 30%.

webworks by multimove