>

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MF Shipping Group staat midden in de samenleving. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin we opereren. Duurzaamheid speelt dan ook een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering. Deels ingegeven door steeds strengere wet- en regelgeving, maar vooral ook omdat het loont. We zijn ervan overtuigd dat het 14001 -certificaat zich op lange termijn terugbetaalt door lagere onderhouds- en milieulasten. Bovendien zorgen milieumaatregelen voor zowel ecologische- als economische voordelen. Langzamer varen bijvoorbeeld is goed voor het milieu, maar leidt tot een aantrekkelijke brandstofbesparing.

webworks by multimove