>

Technical management in a sustainable world

Technical management in a sustainable world

Klanten in de scheepvaartindustrie willen vooruit, zonder onnodige obstakels. Een dag niet gevaren is immers een dag niets verdiend. En dus moeten schepen te allen tijde technisch in een optimale staat verkeren. Goed en betrouwbaar technisch management is dan een cruciale succesfactor. Of beter gezegd: het is een waarborg voor continuïteit. Vandaar dat een groeiend aantal opdrachtgevers kiest voor ondersteuning door MF Shipping Group. Omdat ons hooggekwalificeerd team het traject van onderhoud,reparatie, certificering,  procurement en budgettering  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Maar ook omdat we ideeën en middelen aanreiken om kosten te beheersen en efficiënter te varen. Denk aan het gebruik van duurzame energietechnologieën die maximaal voordeel bieden tegen een minimale investering.  Resultaat: een hoge fleet performance, met een scherp oog voor mens, milieu en kwaliteit. 

webworks by multimove