>

Een zakelijke aanpak met een persoonlijke benadering

Een zakelijke aanpak met een persoonlijke benadering

Wij geven invulling aan onze missie door strategieën te volgen die wij op de volgende terreinen hebben vastgelegd:

Veiligheid

 • Met gepaste zorgvuldigheid zorgen wij ervoor dat incidenten en ongevallen zoveel mogelijk worden vermeden. 
 • Wij geven goede voorlichting over alle aspecten rondom veiligheid aan alle zeevarenden en walpersoneelsleden.
 • Wij zorgen ervoor dat schepen en zeevarend personeel zich houden aan internationale wet- en regelgeving en voorschriften.

Betrouwbaarheid

 • Wij maken tijdig afspraken rondom reparaties en onderhoud van de schepen ter bevordering van ‘zero defecten’ en ter bescherming tegen corrosie, zodat de schepen er ook visueel en goed onderhouden uitzien.
 • Onze operationele ervaringen delen wij met alle betrokken partijen. 
 • Wij zorgen ervoor dat de reizen worden uitgevoerd met zo min mogelijk risico op vertragingen die te wijten zijn aan de invloeden van slecht weer.
 • Wij zorgen ervoor dat de maximale snelheid continu beschikbaar is.

Kosten

 • Door het verhogen van de tijd tussen de onderhoudsbeurten zorgen wij ervoor dat de totale operationele kosten van de schepen continu worden verlaagd. 
 • Relevante kengetallen worden zorgvuldig geanalyseerd, met als doel: het verbeteren van de productiviteit aan boord.

Milieu

 • Wij zorgen ervoor dat de bestaande nationale en internationale wetgeving met betrekking tot lucht- en zeevervuiling worden nageleefd. 
 • Binnen de gehele organisatie bestaat een hoge mate van bewustzijn met betrekking tot de bescherming van de natuurlijke omgeving waarin wij opereren. 
 • Wij voeren een actief beleid om ontwikkelingen te stimuleren die bijdragen aan een milieuvriendelijke manier van werken.
 • Dat doen wij onder meer door een systematisch gebruik van energietechnologieën die zorgen voor maximaal voordeel tegen een minimale besteding van de kosten en middelen. 
 • Er is volop aandacht voor het preventief monitoren van vervuilingen en mogelijke implicaties van toekomstige wetgeving op zee. 
 • Onze bedrijfsvoering is in overeenstemming met ISO 14001 procedures voor de tankerschepen.

Beveiliging

 • Wij zorgen voor de naleving van nationale- en internationale veiligheidsgerelateerde wetgeving, evenals bilaterale overeenkomsten die zijn gemaakt door de profit centers.
 • Wij zorgen ervoor dat alle voorkomende werkzaamheden aan boord worden uitgevoerd, zodat de veiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd. 
 • Alle beschikbare technische functies aan boord moeten doeltreffend zijn in het beperken van security-risico’s voor het personeel, het schip en de lading. Zowel op zee als in de haven.
webworks by multimove