>

Veiligheid staat boven alles

Veiligheid staat boven alles

Veiligheid staat binnen MF Shipping Group boven alles. Veiligheid voor onze medewerkers, onze klanten, de mensen om ons heen en voor de natuurlijke omgeving waarin we opereren . Onze bedrijfsvoering is daar volledig op ingericht. Wij voldoen aan de laatste nationale- en internationale scheepvaartregelgeving en –normen. Daarnaast probeert iedereen in ons bedrijf het veiligheidsmanagementsysteem continu te verbeteren. Door het goed toe te passen, door terugkoppeling en door het implementeren van noodzakelijke aanpassingen die tijdens managementbeoordelingen naar voren komen.

webworks by multimove