Kwaliteitsmanagement voor tankers en dry cargo vessels

Kwaliteitsmanagement

Veiligheid en kwaliteit zijn onze topprioriteiten. Onze kwaliteitsmedewerkers fungeren als de cruciale schakel tussen regelgeving en praktijk. Ons kwaliteitsteam zet zich in voor veiligheid en efficiëntie, met als ultiem doel een veilige en hoogwaardige werkomgeving voor iedereen die met ons samenwerkt. We willen incidenten en klachten tot een minimum beperken.

Kwaliteitsmedewerkers om kwaliteit en veiligheid te waarborgen

Onze betrokken kwaliteitsmedewerkers spelen een belangrijke rol als schakel tussen de regels en de praktijk. Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit, en we voelen ons verantwoordelijk voor het beschermen van onze medewerkers, schepen, ladingen, omgeving en het milieu. Voortdurend streven we ernaar om voorop te lopen in termen van regelgeving en om ons veiligheidsmanagementsysteem te verbeteren door evaluaties, feedback en aanpassingen op basis van managementbeoordelingen.

Regelmatige audits voor kwalitatieve bedrijfsprocessen

Regelmatige audits zorgen ervoor dat al onze bedrijfsprocessen van hoge kwaliteit zijn. Ze bevorderen ook de uitwisseling van informatie tussen ons kantoorpersoneel en de bemanning aan boord, inclusief het delen van learnings en het aanbieden van opleidingen.

Dolfijnen in de zee

Onderzoek bij incidenten

In het geval van incidenten worden deze zorgvuldig onderzocht met als doel leren en verbeteren, naast het voorkomen van herhaling. Directe communicatie tussen kantoor en schepen houdt bemanningsleden en klanten goed geïnformeerd. Regelmatige trainingen voor zowel kantoor- als scheepspersoneel, samen met klanten, zorgen voor een effectieve informatiestroom, vooral in geval van een incident.

Crew tijdens kwaliteitsinspecties

Voldoen aan de normen van energie-/oliemaatschappijen

Wat onze tankerschepen betreft, zorgen onze kwaliteitsmedewerkers ervoor dat ze voldoen aan de strengste normen van grote oliemaatschappijen. Ze organiseren en volgen vetting inspecties aan boord van de schepen op, en zijn nauw betrokken bij de voorbereiding en afhandeling van inspectieresultaten. Ons gezamenlijke doel van maximaal drie tekortkomingen per inspectie wordt meestal behaald, waardoor onze schepen breed inzetbaar blijven.

Bovendien voldoet onze kantoororganisatie aan de hoogste normen van grote oliemaatschappijen. We ondergaan regelmatig grondige beoordelingen van oliemaatschappijen en evalueren onze systemen ook zelf met behulp van uitgebreide zelfbeoordelingen.

Een dag uit het leven van

Maak kennis met Martine Vonk, Marine Superintendent bij MF Shipping Group. Ontdek haar diverse werk voor collega’s op kantoor en aan boord.

Kwaliteitsmanager aan boord

Taken en verantwoordelijkheden

  • Veiligheidsmanagement: We zorgen voor het opstellen, implementeren en handhaven van veiligheidsbeleid, -procedures en -praktijken, zowel aan boord van schepen als op kantoor.

  • Milieubeheer: We beheren procedures en praktijken om het milieu te beschermen.

  • Risicobeheer: We identificeren, beoordelen en beheren risico's die de veiligheid van de bemanning op zee en op kantoor en de bescherming van het milieu kunnen beïnvloeden. We nemen maatregelen om deze risico's te minimaliseren.

  • Veiligheidstraining: We coördineren veiligheidstrainingen en -oefeningen, zowel op schepen als op kantoor, om ervoor te zorgen dat alle medewerkers vertrouwd zijn met veiligheidsprocedures en -protocollen.

  • Audit en naleving: We voeren interne en externe audits uit, zowel aan boord van schepen als op kantoor, om te controleren of alle activiteiten voldoen aan veiligheids- en milieunormen en regelgeving. Als dat niet het geval is, nemen we corrigerende maatregelen.
Veiligheidsmanagement aan boord
  • Vettingbeheer: We bereiden, organiseren en monitoren vetting inspecties aan boord van onze tankerschepen, om ervoor te zorgen dat alle activiteiten aan boord voldoen aan de normen van grote oliemaatschappijen.

  • Zelfevaluatie van de kantoororganisatie: We bereiden, organiseren, monitoren en rapporteren halfjaarlijkse zelfevaluaties van onze kantoororganisatie om te beoordelen of we voldoen aan de minimale normen van grote oliemaatschappijen.

  • Onderzoek naar incidenten: We voeren onderzoeken uit naar ongevallen en incidenten, zowel aan boord van schepen als op kantoor, om de oorzaken vast te stellen en aanbevelingen te doen voor verbetering.

  • Documentatie en rapportage: We houden gedetailleerde documentatie bij over veiligheids- en milieubeheer, waaronder incidentrapporten, auditrapporten en nalevingsverslagen, zowel op zee als op kantoor.